Lesmateriaal

Lessen voor dialogisch schrijven

Lessenreeks Dialogisch Schrijven over Duurzaamheid

Les Leerdoel
1 en 2 Ik kan vertellen en schrijven over hoe ik het verschil maak als het gaat om duurzaamheid.
3 en 4 Ik kan in mijn tekst een standpunt innemen over duurzaamheid en ik kan dit onderbouwen met argumenten en een tegenargument weerleggen.
5 en 6 Ik kan in een brief iemand ervan overtuigen om mijn duurzame idee uit te voeren.
7 en 8 Ik kan gepast schriftelijk reageren op iemands duurzame idee, zowel wat betreft inhoud als toon.

Opbouw van de lessen: schrijven, praten en herschrijven

Leerlingen schrijven in deze reeks van acht lessen vier overtuigende teksten over duurzaamheid en gaan daarover met elkaar in dialoog. Het schrijven van elke tekst is steeds over twee weken verdeeld. In de eerste week verzamelen ze gezamenlijk ideeën en argumenten en schrijven ze (individueel) een eerste versie van hun tekst. In de tweede week lezen ze elkaars teksten en bespreken met elkaar wat ze er goed aan vinden en wat nog beter kan. De gesprekken hebben een dialogisch karakter, waarbij leerlingen door middel van vragen stellen, doorvragen, aanvullen en samenvatten leren om bij het schrijven ook een lezersperspectief in te nemen. Op basis van deze inhoudelijke peerfeedback schrijven ze een tweede versie van hun tekst. Om leerlingen te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek over hun eigen teksten hebben we een gesprekskaart ontwikkeld. Ook is het essentieel dat er in de klas duidelijke basisregels zijn voor het voeren van goede gesprekken.

Schrijven over duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is betekenisvol en urgent voor leerlingen, zij zijn immers de volgende generatie die op deze planeet leven. Maar wat is daar straks nog van over? In deze lessenserie buigen leerlingen zich over deze kwestie. Dit onderwerp sluit goed aan bij Dag van de Duurzaamheid Onderwijs op 8 oktober. Inhoudelijk werk je met deze lessenreeks aan het kerndoel ‘de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu’, binnen het inhoudsdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Afhankelijk van je eigen accenten leren leerlingen:

 • onderzoeken wat de invloed is van het consumptiepatroon van de mens op het milieu (bijv. afvalprobleem)
• beseffen van het belang om natuur te behouden
• verkennen van mogelijkheden van de mens om bij te dragen aan behoud/herstel van het natuurlijk evenwicht (watermanagement)
• zorgdragen voor het milieu
• verkrijgen van een beginnend ecologisch inzicht (duurzame ontwikkeling)

Meer weten?

Voor vragen over deelname aan het project of over aanvullende informatie, neem contact op met de projectleider Renske Bouwer: r.bouwer@uu.nl